Over ZorgBreed

ZorgBreed is een zelfstandige, professionele zorgaanbieder van verpleeg- en verzorgingshuiszorg in Capelle aan den IJssel. ZorgBreed bestaat sinds 1954.

Ruim 250 medewerkers en 180 vrijwilligers bieden zorg en hulp thuis en binnen onze locaties.

ZorgBreed is een zorgaanbieder op algemene grondslag. Zij houdt rekening met de verschillende geloofsovertuigingen van haar cliënten en staat open voor iedereen.