Jaardocument

In het Maatschappelijk Jaardocument wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.