ANBI

ZorgBreed is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder zijn de gegevens te vinden die ANBI's op hun website moeten publiceren.

 

Naam instelling

ZorgBreed

 

KvK-nummer

41127202

 

RSIN nummer

2775931

 

Contactgegevens

Zie Contactgegevens.

 

Omschrijving doelstelling, zoals aangegeven in de statuten

ZorgBreed heeft als doel het tegen vergoeding bieden van:

a. verzorging en/of verpleging in de eigen woonomgeving, dan wel door huisvesting in daartoe bestemde woonvoorzieningen aan cliënten.

b. bij of krachtens de wet toegelaten andere diensten aan cliënten in de ruimste zin van het woord.

 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Zie Meerjarenbeleidsplan.

 

Samenstelling bestuur

Zie Jaardocument.

 

Beloningsbeleid bestuur

Zie Jaardocument.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

Zie Jaardocument.

 

Financiële verantwoording

Zie Jaarrekening