Compliment of klacht

Tevreden?

Bent u tevreden over de zorg- en dienstverlening van ZorgBreed en wilt u uw complimenten overbrengen? Dat waarderen wij zeer. U kunt uw compliment naar ons mailen, wij zorgen ervoor dat de mededeling op de juiste plaats terecht komt (info@zorgbreed.nl).

 

Ontevreden?

Bent u ontevreden? Wij stellen het op prijs als u de moeite neemt dit aan ons kenbaar te maken. Dit kan in een persoonlijk gesprek, maar u kunt uw onvrede ook op papier zetten of naar ons mailen (info@zorgbreed.nl).

 

Bij ZorgBreed is een klachtenfunctionaris aangesteld. De klachtenfunctionaris informeert over de klachtenregeling, adviseert degenen die overwegen een klacht in te dienen en helpt desgevraagd bij het formuleren daarvan. Ook helpt de klachtenfunctionaris met het oplossen van onvrede en bewaakt de afwikkeling van klachten.
 

Folder klachtenregeling


Verbeterpunten

Mogelijk hebt u voor ons verbeterpunten op basis van een positieve ervaring elders. Graag horen wij dit van u (info@zorgbreed.nl).
 

Zorgkaart Nederland

U kunt uw ervaring met ZorgBreed ook delen op de website van Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl).


Klachtencommissie

ZorgBreed is aangesloten bij de Klachtencommissie Rijnmond, een regionale onafhankelijke klachtencommissie. Lees meer over deze klachtencommissie op www.klachtencommissierijnmond.nl.  


 


Cliëntinformatie


Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege een (chronische) ziekte of handicap. Deze zorgvraag kan zodanig zijn dat opname in een intramurale omgeving voor u noodzakelijk wordt. Lees verder »