Overige informatie

Gevolg wijzigen indicatie

Als u bij ons in zorg wordt opgenomen bent u in het bezit van een geldige indicatie. Als uw toestand tijdens het verblijf bij ons verbetert of verslechtert, wordt er door ons een andere indicatie aangevraagd. Dit betekent dat er op dat moment iets wijzigt in de zorg of begeleiding die wij leveren. Uw zorgleefplan wordt dan aangepast.

Als blijkt dat uw toestand dusdanig is verbeterd dat u geen indicatie meer krijgt, komen de kosten van verblijf voor eigen rekening of kunt u terugverhuizen naar een zelfstandige of aanleunwoning.
 

Arbeidsomstandigheden

U als cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om ons in staat te stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.
 

Vertrek of overlijden

Bij vertrek of overlijden dient het appartement binnen zeven dagen leeg en schoon te worden opgeleverd. Indien uw samen met uw partner de beschikking heeft over twee aparte appartementen dan geldt dat bij vertrek of overlijden de achterblijvende partner een appartement leeg moet opleveren binnen zeven dagen. 


Cliëntinformatie


Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege een (chronische) ziekte of handicap. Deze zorgvraag kan zodanig zijn dat opname in een intramurale omgeving voor u noodzakelijk wordt. Lees verder »