Opnameprocedure

Voor opname dient u in het bezit te zijn van een geldige indicatie en een ID bewijs. Als de indicatieaanvraag is afgerond krijgt u daar schriftelijk bericht van, wordt het indicatiebesluit bij ons aangeboden en komt u bij ons op de wachtlijst..


De afdeling waarop u bij ons verblijft is afhankelijk van het indicatiebesluit. Wanneer u dit wilt kunt u zich vooraf oriënteren en een kijkje nemen op onze locaties. Als er een geschikt appartement voor u beschikbaar is, wordt u telefonisch door de cliëntenadministratie benaderd om de opnamedatum te plannen. Besluit u daadwerkelijk bij ons te komen wonen, dan ontvangt u een intakepakket met informatie en formulieren. Tevens wordt er een afspraak gemaakt voor een administratieve intake en overhandiging van de sleutels.


De ingevulde formulieren levert u in tijdens de administratieve intake. Er wordt met u een zorg- en dienstverleningsovereenkomst gesloten, waarvan de algemene voorwaarden en bijzondere module(s) deel uitmaken. Verder wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek op de afdeling.
 


Cliëntinformatie


Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege een (chronische) ziekte of handicap. Deze zorgvraag kan zodanig zijn dat opname in een intramurale omgeving voor u noodzakelijk wordt. Lees verder »