Informatie voor cliŽnten

Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege een (chronische) ziekte of handicap. Deze zorgvraag kan zodanig zijn dat opname in een intramurale omgeving voor u noodzakelijk wordt.  
 

Voordat u opgenomen kan worden in onze zorgcentra moet er nog het één en ander geregeld worden. Op deze pagina's leest u meer over:
 

• Indicatie

• Opnameprocedure

• Financiën

• Zorgleefplan

Overige informatie