Indicatie

Voor een opname binnen een zorgorganisatie dient u in bezit te zijn van een indicatiebesluit, waarin staat welke zorg u nodig heeft. Een indicatiebesluit wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 
 

Aanvragen indicatiebesluit

Het aanvragen van een indicatiebesluit doet u zelf. U kunt ook hulp vragen aan uw huisarts, familielid of kennis. In uw aanvraag kunt u een voorkeur aangeven voor een zorgaanbieder.
 

Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op Wlz-zorg (zorg via de Wet langdurige zorg) en geeft in het indicatiebesluit aan of u een indicatie krijgt en zo ja, voor welk zorgprofiel. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en noodzakelijke zorg.


Meer informatie

Bij het CIZ (www.ciz.nl) kunt u een brochure aanvragen of downloaden waarin wordt uitgelegd hoe de aanvraag en afhandeling van een indicatie verloopt.