Familieparticipatie (mantelzorg)

Wellicht dat in uw thuissituatie familieleden, vrienden of andere bekenden voor u zorgden. ZorgBreed hecht veel belang aan deze mantelzorg en gaat ervan uit dat zij ook na uw verhuizing een rol blijft spelen. Daarom vragen we uw familie/mantelzorger actief deel te nemen aan de zorg voor u. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door regelmatige bezoeken, ondersteuning bij de maaltijden, activiteiten, of dagelijkse verzorging en schoonmaak. Belangrijk is dat zowel u als uw mantelzorger zich goed voelt bij de afspraken die we hier graag over willen maken. Deze afspraken worden dan opgenomen in uw zorgleefplan.

Cliëntinformatie


Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege een (chronische) ziekte of handicap. Deze zorgvraag kan zodanig zijn dat opname in een intramurale omgeving voor u noodzakelijk wordt. Lees verder »