CliŽntenraad

De cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van alle  cliënten van Roo van Capelle,  Rozenburcht  en ZorgBreed Thuis.
De cliëntenraad heeft over een aantal onderwerpen (verzwaard) adviesrecht. Ongeveer vijf tot zes keer per jaar is er overleg met de bestuurder over beleid en beleidsvoornemens.

In iedere SpreekWijzer treft u een overzicht aan van de punten die besproken zijn tijdens de overleggen.

Jaarverslag cliëntenraad 2016

 


Cliëntinformatie


Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege een (chronische) ziekte of handicap. Deze zorgvraag kan zodanig zijn dat opname in een intramurale omgeving voor u noodzakelijk wordt. Lees verder »